emmabayne

Welcome to my site

Archive for January, 2013

Vådan med alltför vinklade pressmeddelanden

För en tid sedan publicerade bland annat Svenska Dagbladet en artikel med rubriken “Klimathotet mindre än väntat” där man talade om norsk forskning som pekade på enbart en mindre global uppvärmning, omkring 1,8 grader. Detta sågs som en ovanligt god nyhet, med tanke på att man tidigare talat om en uppvärmning på uppemot 4 grader, vilket är två grader över det som anses vara gränsen till allvarliga klimatförändringar.

För alla optimistjollar låter  detta onekligen som klimat-mumma.

Tyvärr är verkligheten mer komplicerad än så.

Som SVT noterar så är det mycket svårt att förutsäga exakt hur många grader medeltemperaturen kommer att öka med, bland annat för att vi står mitt i den förändring som kommer leda till en temperaturhöjning. Dessutom saknas det enligt SVT publicerade och granskade vetenskapliga artiklar med den här informationen. Istället var det ett klumpigt pressmeddelande från norska forskningsrådet som triggade medierapporteringen.

Det här visar alltså vådan med alltför vinklade pressmeddelanden.

Advertisements

Towards increased efficiency – with to-do lists

Feeling burdened by a never-ending load of things to do? Don’t know how to get started, or where to begin?

Tom Stafford at the BBC writes on the psychology of the to-do list, and he discusses the success of David Allen’s book Getting Things Done which is a must-read for all those who feel they need to up their efficiency levels. I’m going to be cocky enough to admit I’ve already adopted some of the tricks that Allen mentions with his method, called GTD (for Getting Things Done). One of my own favourite strategies is that of breaking down larger tasks, e.g. fixing the fence, into smaller sub-tasks, e.g. call my friend Bertie and ask how he fixed his fence.

The book was first published in 2001, and for anyone not keen to read it from cover to cover, at least there is the article to glean for useful advice and some interesting psychological research.