emmabayne

Welcome to my site

Att se sammanhangen – allt är relativt

Göran Greider skriver en krönika i dagens Metro som handlar om att vi ofta ser enstaka händelser utan att förstå sammanhangen. En nog så intressant iakttagelse.

Han tar upp skatter som exempel: dåligt städade sjukhustoaletter, för stora barngrupper på dagis och underbemannad äldreomsorg kan alla ses som resultatet av skattesänkningar, där skattesänkningar då blir det större sammanhanget.

Jag skulle vilja göra ett tillägg till Greiders krönika: begreppet sammanhang är alltid relativa.

Diskussionen om skatter är en favorit för både högern och vänstern inom politiken. Men skatter kan ses som en delfråga i ett större sammanhang: resursfördelning. Och resursfördelning skulle man kunna diskutera och problematisera ur både ett historiskt och ett antropologiskt perspektiv – då kan man kanske se frågan i ett större sammanhang. Nej, jag är inte ironisk. Jag är inte heller nödvändigtvis emot, eller för, skatter. Men i sammanhanget resursfördelning så är frågan om skatter bara en enskild pusselbit

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: