emmabayne

Welcome to my site

Att vara eller inte vara nyliberal – det är frågan

Centerns förslag till idéprogram har verkligen väckt nyhetsförmedlingen och debatten. De mest kontroversiella punkterna i programmet var helt fri invandring, möjlighet till månggifte, avskaffande av skolplikten och den lagstadgade arvsrätten, samt federalism.

Det slutade med att Annie Lööf fick åka hem någon dag tidigare från sin Thailand-semester och möta pressen. En av de saker hon då betonade var att hon inte är nyliberal. Samtidigt menar statsvetare Malena Rosén Sundström att Annie Lööf faktiskt är nyliberal, detta eftersom Annie Lööf betonat principerna om individens frihet så starkt.

Det som är intressant är att Annie Lööf tagit avstånd från begreppet nyliberal, att hon inte vill associeras med begreppet eller säga sig omhulda det. Ordet verkar alltså ha en åtminstone delvis negativ innebörd i hennes öron. Nu har jag visserligen inte hört någon annan politiker eller debattör som heller fritt tillstår att just de är nyliberaler, trots att många förespråkar långtgående frihet för individen.

Kanske kan en del av svaret sökas i Annie Lööfs debattartikel i Dagens Nyheter. För å ena sidan tror hon på “ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet”, men å andra sidan påtalar hon att centerpartiet är “liberalt. Vi är decentralister” och att det inte finns något annat parti “som är så tydligt mot regleringar och socialism och har en så grundmurad tro på människors behov av att kunna forma sin egen tillvaro”.

Annie Lööf tycks i någon mån bli självmotsägande. För har man i något samhälle ett gemensamt ansvar för att ge “alla maximala chanser i livet” så måste detta per definition i någon mån begränsa individernas frihet. Uttryckt annorlunda: människors gemensamma ansvar för att ge alla maximala möjligheter står i någon mån i ett motsatsförhållande till individens maximala frihet. Det går inte att äta kakan och ha den kvar.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: