emmabayne

Welcome to my site

Enbarnspolitik och klimatproblem

Max ett barn per familj för att möta klimatproblemen, uppmanar den norske professorn i klimatstrategi, Jörgen Randers, enligt Svenska Dagbladet Näringslivs artikel.

Att införa global barnbegränsning framfördes som ett konkret förslag på tillväxtproblematiken i boken Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics (red. Herman E. Daly & Kenneth N. Townsend) redan 1993. Tillväxtproblemen handlade inte bara om ökad användning av resurser (förnyelsebara och icke förnyelsebara), utan även om själva befolkningsökningen. Men man konstaterade samtidigt att svårigheten med en ettbarnspolitik är att många människor av t.ex. religiösa skäl inte använder preventivmedel, tillåter abort eller i vissa fall över huvud taget vill familjeplanera.

Professor Andreas Föllesdal vid Norska centrum för mänskliga rättigheter ger Jörgen Randers mothugg och pekar på en annan svårighet: färre barn belastar den yngre generationen, som då ska försörja barn, ungdomar och alla pensionärer. Det här pekar på ännu ett problem med hela tillväxt-diskussionen: så snart man diskuterar befolkningsfrågor så förespråkar många en befolkningsökning av det skälet att färre barn har svårt att försörja en större åldrande population. Vilket osökt leder oss in på frågan: varför inte en stabil befolkningsnivå?

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: