emmabayne

Welcome to my site

Bankkrisen – lärdomen från Island

Andreas Cervenka bloggar om den isländska bankkrisen, där staten lät bankerna falla och där man nu snabbt återhämtat sig från bankbubblan 2008. Medan resten av Europa fortfarande raglar fram i finanskrisens spår, har Island kommit igång ordentligt med både tillväxt och låg arbetslöshet. Islands president Olafur Ragnar Grimsson menar i en intervju att resten av Europa har att lära av bankkrisen i Island – framför allt hur man tog sig ur den.

Bo Lundgren är av en annan åsikt och menar istället att man bör nationalisera bankerna i Europa. Intressant tes. För när det går som bäst inom näringslivet brukar många tala om vikten att låta det privata handha verksamheten (exempelvis banker), men när det blir problem då kräver man att staten ska ta över ansvaret.

Jag lägger min röst på Andreas Cervenka och Olafur Ragnar Grimsson – inte Bo Lundgren.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: