emmabayne

Welcome to my site

Lagförslag om förbud mot kränkande bilder

875412_33013020_CROP-01

Dagens Nyheter skriver idag om regeringens förslag om förbud mot kränkande fotografering för att skydda enskildas personliga integritet. Förslaget innebär att det ska bli kriminellt att i smyg fotografera i bostäder och i exempelvis omklädningsrum och på toaletter.

Dagens Nyheter noterar i artikeln att det enligt allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson finns  ett potentiellt problem med lagförslaget: det finns inte något tydligt undantag i lagförslaget för den tryckfrihetsrättsligt skyddade delen. Det här innebär att nyhetsfotografer ständigt måste fundera på om huruvida vissa bilder är olagliga att ta på exempelvis en makthavare. Och det är ju naturligtvis en aspekt att ha i åtanke.

Sett ur ett bredare perspektiv kan man istället resonera så här: så fort man stiftar en lag görs en begränsning i människors rättigheter. Samtidigt är uppkomsten av lagar resultatet av att människor inte förmår att bete sig på ett socialt accepterat vis på eget initiativ, utan lagstiftning. Eller uttryckt annorlunda: hade folk på egen hand, utan lagstiftning, valt att inte ta andras egendom eller bete sig illa mot andra människor, så hade vi inte behövt några lagar.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: