emmabayne

Welcome to my site

Archive for March, 2013

Happy Easter

1414687_41654442_500wide

…and here is a long list of translations of the phrase “Happy Easter” into various languages.

But of course, as the site also points out, “Easter is mainly a Christian festival and is not universally celebrated”.

Advertisements

Ännu mer kritik mot svenska skolan

free-vectors-school

I Dagens Nyheter går idag flera kulturpersonligheter, professorer med flera ut och kräver i en debattartikel att staten tar ansvar för skolan, såsom var fallet fram till kommunaliseringen 1991.

Dagens Nyheter går också ut i en separat artikel och menar att det som betyder allra mest för skolresultaten är eleverans familjebakgrund, alltså är den främsta orsaken till svenska elevers dalande skolresultat den segregation som skett inom svenska skolan. I en annan artikeln pekar man på att mer pengar inte nödvändigtvis genererar bättre skolresultat.

Nu är inte denna kritik ny. Redan 2009 nämnde Skolverket i sin kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (som du kommer åt på Skolverkets hemsida) just boendesegregation och skolsegregation som orsaker som påverkat skolresultaten i svenska grundskolan.

Frågan är: när kommer någon att ta tag i problemet och verkligen göra någon förändring som gör en skillnad?