emmabayne

Welcome to my site

Ännu mer kritik mot svenska skolan

free-vectors-school

I Dagens Nyheter går idag flera kulturpersonligheter, professorer med flera ut och kräver i en debattartikel att staten tar ansvar för skolan, såsom var fallet fram till kommunaliseringen 1991.

Dagens Nyheter går också ut i en separat artikel och menar att det som betyder allra mest för skolresultaten är eleverans familjebakgrund, alltså är den främsta orsaken till svenska elevers dalande skolresultat den segregation som skett inom svenska skolan. I en annan artikeln pekar man på att mer pengar inte nödvändigtvis genererar bättre skolresultat.

Nu är inte denna kritik ny. Redan 2009 nämnde Skolverket i sin kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (som du kommer åt på Skolverkets hemsida) just boendesegregation och skolsegregation som orsaker som påverkat skolresultaten i svenska grundskolan.

Frågan är: när kommer någon att ta tag i problemet och verkligen göra någon förändring som gör en skillnad?

Advertisements

1 Comment»

[…] jag nämnt i ett tidigare bogginlägg så publicerade Skolverket redan 2009 en kunskapsöversikt som pekade på vad som påverkar […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: