emmabayne

Welcome to my site

Pisa 2012 – ytterligare ett nederlag för Sverige

OBS! Känsliga personer varnas: detta blogginlägg kan innehålla visst mått av ironi.

Jahapp, då var resultatet av senaste Pisa-undersökningen klar. (Pisa är en OECD-undersökning som mäter 15-åringars läsförståelse samt kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett antal olika länder.) Och resultatet? Jo, Sverige har nu lyckats kvala sig ännu längre ner i rankingen. Sämst i Norden. Största nedgången av alla OECD-länder. Vill ni höra mer?

Så nu är debatten i full schvung, skulle man kunna säga. Det kokta fläsket är knaperstekt vad den svenska skolan anbelangar. Botten är nådd (eller är den det? – kanske kan vi rasa ännu mer) och måttet är rågat (fast kanske inte fullt ut än?).

Svenska Dagbladet noterar bottennoteringen, konstaterar att detta är en “Nattsvart chock för skolan”, pratar med skolministern Jan Björklund som säger att kommunerna saknar kompetens att lyfta resultaten.

Som jag nämnt i ett tidigare bogginlägg så publicerade Skolverket redan 2009 en kunskapsöversikt som pekade på vad som påverkar resultaten i den svenska skolan (“Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” – Skolverket). Kanske skulle man kunna titta på ytterligare faktorer, men det är intressant att notera att media sällan eller aldrig lyfter just denna skrift då den svenska skolans ständigt fallande resultat manglas.

På annat håll har man ytterligare andra synpunkter. Läsambassdören Johanna Lindbäck säger i en debattartikel att man måste ställa krav på de svenska papporna. Inga Sanner vid Stockholms Universitet menar att man måste minska föräldrarnas makt över skolan – jag antar att hon syftar på företeelser som exempelvis skolpengen, som ju debatterats i det här sammanhanget.

Skulle man nu tycka att allt det här är ointressant kanske man istället kunna fostra skolbarn i ledarprogrammet. Då kan man åtminstone lära dem vara proaktiva istället för reaktiva. (Fast vem säger å andra sidan att ledare alltid är proaktiva?)

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: