emmabayne

Welcome to my site

Archive for views (in Swedish)

Självkänsla bra – men kunskap lika viktigt, Björn Wiman!

Den här bloggen är visserligen inte tänkt att bli en blogg med renodlat pedagogisk inriktning.

Men nu måste jag bara säga en sak alltså.

Björn Wiman skriver idag att “den svenska skolan ger mindre kunskap men mer självkänsla“. Och visst är det bra, trevligt och viktigt att bygga upp människors självkänsla. Men kunskap är faktiskt inte mindre viktigt än självkänsla och tittar man på den svenska skolkrisen så borde detta stämma till eftertanke, minst sagt.

Att den svenska skolan bygger upp elevernas självkänsla mer än deras kunskaper är även en sak som relevant skolforskning kommit fram till, det kan man se av bl.a. Gabriel Heller Sahlgrens rapport Real Finnish Lessons från 2015.

Men för varje dag som går kommer fler och fler alltmer hårresande exempel på att något är allvarligt fel med den svenska skolan. Kanske inte precis alla enskilda skolor i Svea Rike, men tillräckligt många för att man ska kunna tala om systemfel.

Enligt en av de senaste debatterna i DN Debatt (där allmänheten kan skriva in om saker som berör dem) så får många svenska skolelever inte längre lära sig stava, för då är man någon viss pedagogisk modell rädd för att hämma deras berättarglädje och “flöde”. Ingrid Alriksson (förälder och verksam inom skolväsendet) inledde debatten och hennes observationer bekräftas av bland annat datakonsulten och fembarnspappan Thomas Eriksson, den numera pensionerade läraren Ingalill Nordlander samt Carl Persson.

Jag har själv läst bl.a. pedagogik till magisternivå och har jobbat med kommunikation under större delen av mitt hittillsvarande arbetsliv. Rättstavning måste läras ut av lärare och tragglas in av elever, det är den bistra verkligheten. Det här har jag och många med mig gått igenom och vi har både överlevt och utvecklats till fritt tänkande och innovativa varelser med god självkänsla. Dessutom så kan bristande språkkunskaper (som ju oförmåga att stava rätt faktiskt är ett exempel på) ge så kallade överspridningseffekter, dvs. det kan påverka inlärning och framgångar inom alla andra skolämnen.

Så, Björn Wiman, god självkänsla och innovativ förmåga behöver inte, och får inte, ersätta goda skolkunskaper!

Advertisements

Education and immigration on Swedish radio – towards increased confusion

Today’s editorial in Swedish daily Dagens Nyheter deals with a debate yesterday on Swedish radio (P1). There, minister of education, Jan Björklund and Swedish Green Party Spokesperson Gustav Fridolin discussed education issues (basically: why Swedish pupils’ school results are getting ever worse), a hotly debated subject in recent years. However, they apparently managed to throw in another hotly debated subject into the equation, namely that of immigration/xenophobia/nationalist party Sverigedemokraterna (SD).

While there may be some connection point between the two subjects, mixing them does nothing to dispel the confusion that seems to pervade both of them.