emmabayne

Welcome to my site

Publications/Publikationer

This page contains information on the publications I have produced. Information on this page may alternate between English and Swedish.

Denna sida innehåller information om de publikationer som jag har tagit fram. Informationen på denna sida kan växla mellan engelska och svenska.

Inte bara ett skämt – informationsbroschyr om sexistiska och andra, kränkande skämt (2012)

Har du hört den om blondinen…?

Det finns många “skämt” som anspelar på kön och könsstereotyper. Den här typen av texter, bildserier och filmer förekommer i mejl som skickas, både privat och inom arbetslivet. På internet finns det nästan obegränsat med material av det här slaget.

En del kallar det för skämt. Och för många som exempelvis skickar omkring den här typen av material per e-post så används det i underhållningssyfte. Men är verkligen detta skämt? Är det verkligen roligt? Är det så oskyldigt att skicka omkring material av den här sorten?

Den här skriften handlar om den här typen av texter och bilder. Material som vissa anser vara skämt men andra menar är nedsättande, stötande, kränkande och diskriminerande. Man kan med fog se den är sortens text och bilder som olämpliga och till och med kränkande. I den här skriften förklaras varför.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: